JAMA dermatology /

JAMA dermatology / [elektronický zdroj] Journal of the American Medical Association dermatology American Medical Association - Chicago : American Medical Association, 2013 - - Mesačník - Volume 149, number 1 (January 2013).

Vo fonde od roku: 2022

2168-6068 = JAMA


Dermatológia
Dermatology.
Skin Diseases.
Ochorenie kože


časopis
Periodical.

2011
NAŠA (NÁRODNÁ) VEDECKÁ KNIŽNICA
CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR
Podpora vedy, výskumu, vývoja, inovácií a vzdelávania
© 2023 CVTISR

Prevádzkované v systéme Koha