JAMA internal medicine / (Záznam č. 278537)

MARC detaily
000 -NÁVESTIE
fixed length control field 01250cms a2200337 a 4500
001 - EVIDENČNÉ ČÍSLO ZÁZNAMU - Kontrolné číslo
control field 17374531
003 - ZDROJ EVIDENČNÉHO ČÍSLA
control field SK-BrCVT
005 - DÁTUM A ČAS POSLEDNEJ TRANSAKCIE
control field 20221129082630.0
008 - ÚDAJE S PEVNOU DĹŽKOU – VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
fixed length control field 120705c20139999ilusr p 0 a0eng
022 0# - MEDZINÁRODNÉ ŠTANDARDNÉ ČÍSLO SERIÁLU (ISSN)
Medzinárodné štandardné číslo seriálu 2168-6106
035 ## - Iný štandardný identifikátor
Iný štandardný identifikátor (OCoLC)ocn798258278
040 ## - ZDROJ KATALOGIZÁCIE
Pôvodná katalogizujúca agentúra DLC
Jazyk katalogizácie eng
Použité katalogizačné pravidlá AACR2
Prepisujúca agentúra CVT
Modifikujúca agentúra CVT
041 ## - KÓD JAZYKA
Kód jazyka textu/zvukovej stopy alebo samostatných nápisov eng
044 ## - KÓD KRAJINY VYDAVATEĽA/PRODUCENTA
Kód krajiny MARC xxu
Kód krajiny ISO US
072 ## - KÓD PREDMETOVEJ KATEGÓRIE
Zdroj CVT
Kód predmetovej kategórie 61
080 ## - ČÍSLO MEDZINÁRODNÉHO DESATINNÉHO TRIEDENIA (MDT)
Identifikátor vydania MDT 2011
Číslo Medzinárodného desatinného triedenia (MDT) 61
245 00 - NÁZOV
Názov JAMA internal medicine /
Údaj o zodpovednosti atď. American Medical Association
Médium [elektronický zdroj]
246 30 - INÁ FORMA NÁZVU
Hlavný názov/skrátený názov Journal of the American Medical Association internal medicine
260 ## - VYDAVATEĽSKÉ ÚDAJE, DISTRIBÚCIA ATĎ.
Miesto publikovania, distribúcie atď. Chicago :
Názov vydavateľa, distibútora atď. American Medical Association,
Dátum publikovania, distribúcie atď. 2013-
310 ## - AKTUÁLNA FREKVENCIA VYDÁVANIA
Aktuálna periodicita 2x mesačne (okrem kombinovaných čísel v auguste a decembri)
362 1# - DÁTUMY VYDANIA A/ALEBO SEKVENČNÉ OZNAČENIE
Dátumy vydania a/alebo sekvenčné označenie Volume 173, number 1 (January 14, 2013).
500 ## - VŠEOBECNÁ POZNÁMKA
Všeobecná poznámka Vo fonde od roku: 2022
650 #0 - PRIDANÝ VSTUP – PREDMET – TEMATICKÉ HESLO
Tematické heslo alebo geografický názov ako vstupný prvok interná medicína
Zdroj hesla alebo termínu CVT
-- 36549
650 #7 - PRIDANÝ VSTUP – PREDMET – TEMATICKÉ HESLO
Tematické heslo alebo geografický názov ako vstupný prvok Internal medicine.
-- 36550
650 12 - PRIDANÝ VSTUP – PREDMET – TEMATICKÉ HESLO
Zdroj hesla alebo termínu CVT
-- 12835
655 #7 - INDEXAČNÝ TERMÍN – ŽÁNER/FORMA
Údaje o žánri/forme alebo termín, ktorý je prvok fazety časopis
-- 36547
780 00 - VÄZBA NA PREDCHÁDZAJÚCE VYDANIE
Názov <a href="Archives of internal medicine (1960)">Archives of internal medicine (1960)</a>
ISSN 0003-9926
Record control number (DLC) 00207482
-- (OCoLC)1513873
856 41 - ELEKTRONICKÁ LOKÁCIA A PRÍSTUP
Uniformný identifikátor zdroja <a href=" https://erproxy.cvtisr.sk/sfx/access?url=https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine"> https://erproxy.cvtisr.sk/sfx/access?url=https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine</a>
Text prepojenia Vzdialený prístup pre registrovaných používateľov
974 ## - MENO SPRACOVATEĽA
-- Andrea Lebedova
Exempláre
Stav vyradenia Stav straty Stav poškodenia (Damaged status) Nie pre výpožičky (Not for loan) Spôsob nadobudnutia (Collection code) Trvalé umiestnenie Aktuálne umiestnenie Dátum nadobudnutia Náklady, bežná kúpna cena Číslovanie seriálu / chronológia Celkom výpožičky Čiarový kód Dátum posledného výskytu Cena s účinnosťou od Typ jednotky Koha
      Dostupný na výpožičku Kúpa zahraničná CVTI internet CVTI internet 30.11.2022 2654.00 2022   T008415 30.11.2022 30.11.2022 E-časopisy
NAŠA (NÁRODNÁ) VEDECKÁ KNIŽNICA
CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR
Podpora vedy, výskumu, vývoja, inovácií a vzdelávania
© 2023 CVTISR

Prevádzkované v systéme Koha