JAMA ophthalmology / (Záznam č. 278540)

MARC detaily
000 -NÁVESTIE
fixed length control field 01106nms a22003374a 4500
003 - ZDROJ EVIDENČNÉHO ČÍSLA
control field SK-BrCVT
005 - DÁTUM A ČAS POSLEDNEJ TRANSAKCIE
control field 20221129085127.0
008 - ÚDAJE S PEVNOU DĹŽKOU – VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
fixed length control field 140401c20139999xxumr p 0 a0eng c
022 ## - MEDZINÁRODNÉ ŠTANDARDNÉ ČÍSLO SERIÁLU (ISSN)
Medzinárodné štandardné číslo seriálu 2168-6173
035 ## - Iný štandardný identifikátor
Iný štandardný identifikátor 2701705-9
040 ## - ZDROJ KATALOGIZÁCIE
Pôvodná katalogizujúca agentúra BA001
Jazyk katalogizácie slo
Použité katalogizačné pravidlá AACR2
Modifikujúca agentúra CVT
Prepisujúca agentúra CVT
041 0# - KÓD JAZYKA
Kód jazyka textu/zvukovej stopy alebo samostatných nápisov eng
044 ## - KÓD KRAJINY VYDAVATEĽA/PRODUCENTA
Kód krajiny MARC xxu
Kód krajiny ISO US
072 ## - KÓD PREDMETOVEJ KATEGÓRIE
Zdroj CVT
080 ## - ČÍSLO MEDZINÁRODNÉHO DESATINNÉHO TRIEDENIA (MDT)
Číslo Medzinárodného desatinného triedenia (MDT) 617.7
Identifikátor vydania MDT 2011
245 00 - NÁZOV
Názov JAMA ophthalmology /
Údaj o zodpovednosti atď. American Medical Association
Médium [elektronický zdroj]
260 ## - VYDAVATEĽSKÉ ÚDAJE, DISTRIBÚCIA ATĎ.
Miesto publikovania, distribúcie atď. Chicago :
Názov vydavateľa, distibútora atď. American Medical Association,
Dátum publikovania, distribúcie atď. 2013-
310 ## - AKTUÁLNA FREKVENCIA VYDÁVANIA
Aktuálna periodicita 1x mesačne
362 0# - DÁTUMY VYDANIA A/ALEBO SEKVENČNÉ OZNAČENIE
Dátumy vydania a/alebo sekvenčné označenie Vol. 131, nr. 1 (January 2013) -
Zdroj informácií ISSN/2014
500 ## - VŠEOBECNÁ POZNÁMKA
Všeobecná poznámka Vo fonde od roku: 2022
650 #9 - PRIDANÝ VSTUP – PREDMET – TEMATICKÉ HESLO
Tematické heslo alebo geografický názov ako vstupný prvok oftalmológia
Zdroj hesla alebo termínu SKP
-- 35896
650 #9 - PRIDANÝ VSTUP – PREDMET – TEMATICKÉ HESLO
Tematické heslo alebo geografický názov ako vstupný prvok ophthalmology
Zdroj hesla alebo termínu CVT
-- 35898
653 1# - INDEXAČNÝ TERMÍN – VOĽNÉ INDEXOVANIE
Neriadený termín oftalmológia
655 ## - INDEXAČNÝ TERMÍN – ŽÁNER/FORMA
Zdroj termínu SNKPH
Údaje o žánri/forme alebo termín, ktorý je prvok fazety časopisy
-- 34804
780 00 - VÄZBA NA PREDCHÁDZAJÚCE VYDANIE
Názov <a href="Archives of ophthalmology (1960)">Archives of ophthalmology (1960)</a>
ISSN 0003-9950
856 41 - ELEKTRONICKÁ LOKÁCIA A PRÍSTUP
Uniformný identifikátor zdroja <a href=" https://erproxy.cvtisr.sk/sfx/access?url=https://jamanetwork.com/journals/jamaophthalmology"> https://erproxy.cvtisr.sk/sfx/access?url=https://jamanetwork.com/journals/jamaophthalmology</a>
Text prepojenia Vzdialený prístup pre registrovaných používateľov.
974 ## - MENO SPRACOVATEĽA
Meno spracovateľa Andrea Lebedova
-- Andrea Lebedova
992 ## - DRUH DOKUMENTU
Druh dokumentu časopisy
Exempláre
Stav vyradenia Stav straty Stav poškodenia (Damaged status) Nie pre výpožičky (Not for loan) Spôsob nadobudnutia (Collection code) Trvalé umiestnenie Aktuálne umiestnenie Dátum nadobudnutia Náklady, bežná kúpna cena Číslovanie seriálu / chronológia Celkom výpožičky Čiarový kód Dátum posledného výskytu Cena s účinnosťou od Typ jednotky Koha
      Dostupný na výpožičku Kúpa zahraničná CVTI internet CVTI internet 30.11.2022 2654.00 2022   T008418 30.11.2022 30.11.2022 E-časopisy
NAŠA (NÁRODNÁ) VEDECKÁ KNIŽNICA
CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR
Podpora vedy, výskumu, vývoja, inovácií a vzdelávania
© 2023 CVTISR

Prevádzkované v systéme Koha